Kustannusten hallinta -prosessi

BCM:n kustannusten hallinta-prosessi etenee aina seuraavien vaiheiden kautta:

1. Projektin käynnistäminen; tarkasteltavien kategorioiden määrittely
2. Auditointi: tiedon kerääminen (1-2 päivää)
3. Kustannusrakenteen analysointi
4. Vahvistetaan asiakkaan tavoitteet
     a. Laatu- ja palvelutasokriteerit
     b. Vahvistetaan säästökeinot
5. Analyysi & säästöjen kohdennus (mm. kilpailutukset)
6. Loppuraportti: yhteenveto kaikista säästösuosituksista
7. Asiakkaan hyväksyntä: asiakas päättää, mitkä ratkaisut toteutetaan ja millä aikataululla
8. Toteutus: säästöjen implementointi suositusten mukaisesti
9. Seuranta: säästöjen jatkuva seuranta, hallinta ja raportointi.

BCM vastaa kokonaan prosessin eri vaiheiden resurssoinnista, jolloin asiakkaan ei tarvitse varata omia resurssejaan varsinaiseen operatiiviseen projektityöhön.

Ilmainen esianalyysi!

Voimme käynnistää projektin myös esianalyysilla, jossa käymme laajemmin läpi yrityksenne kulurakenteen ja teemme tämän pohjalta ehdotuksen, mitkä kategoriat kannattaa ottaa varsinaisen kustannusten hallinnan projektin kohteeksi. Tämä tehdään asiakkaalle aina täysin veloituksetta ja sitoumuksetta!

Ota rohkeasti yhteyttä!